Tréninky

Trénink biatlonu je komplexní činnost, kde se zaměřujeme na tři základní oblasti – vlastní trénink fyzické připravenosti, trénink střelby a skloubení fyzické zátěže se střelbou. Nedílnou součástí tréninku je také nácvik techniky běhu na lyžích a to včetně různých imitačních a rovnovážných cvičení.

Nácvik střelby při letní přípravě

V zimě jezdíme na běžky nejčastěji na Dlouhou Louku nebo na Klíny, snažíme se také o krátká soustředění zejména v Jáchymově či v Jablonci nad Nisou.
V létě chceme co nejvíce zapracovat na fyzické kondici. To realizujeme běháním, jízdou na kole a také jízdou na kolečkových lyžích. Letní tréninky jsou tedy velmi různorodé.
Střelecké tréninky probíhají na střelnici na Meziboří. Tato střelnice patří mezibořskému střeleckému klubu, kterému děkujeme, že s námi navázal spolupráci a je k nám velmi vstřícný.
Trénujeme minimálně 4 – 5x  týdně v odpoledních hodinách, vlastní náplň tréninků odpovídá potřebám sportovců a době přípravy. V roce 2020 jsme navázali úzkou spolupráci s biatlonovým klubem Klub biatlonu SG Jablonec, p.s. Jedná se o klub při sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou, s profesionálními trenéry a nádherným zázemím v jabloneckém biatlonovém areálu. Spolupráce je přínosná pro obě strany a stále se prohlubuje.